Vi har et klart mål om at de beste hopperne i landet skal komme fra Trønderhopp. Trønderhopp er med det en viktig bidragsyter til skiforbundets mål om at Norge skal være verdens viktigste hoppnasjon.

Dette er et «hårete» mål, og krever hardt arbeid fra hopperne selv, trener, støtteapparat og alle som bidrar i arbeidet med å skape verdens viktigste hoppnasjon.

Trønderhopp er en klubb for gutter og jenter som ønsker å satse innenfor hoppsporten. Vi gir et tilbud om trening på høyt nivå i samarbeid med Heimdal videregående skole. Jenter og gutter fra alderen 15 år og oppover kan kombinere ønsket om å bli en hopper på landslagsnivå med skolegang i et aktivt skimiljø.

Trønderhopps mål er å levere minst en landslagsutøver årlig. Det har vi jobbet mot siden oppstarten i 1982, og det har vi tenkt å fortsette med!

Vi har et tett samarbeid med Heimdal VGS

Heimdal videregående skole, sammen med Trønderhopp, tilbyr kanskje landets beste tilbud for deg som ønsker å satse på hopping ved siden av å gå på videregående skole.

Hopp har landslinjestatus på Heimdal vg skole og blir også satset på gjennom Olympiatoppen og spisset toppidrett.

For å kombinere idrett og utdanning på best mulig måte, har vi valgt å bruke ett år ekstra på gjennomføringen av idrettsfag. Opplæring over fire år gjør at det blir lettere å få gode resultater både i skolefagene og i idretten.

Dette er hva det vil si å velge idrettsfag:

Idrettsfag gjør det mulig for elever å kombinere toppidrett med utdannelse. Bestått eksamen fra utdanningsprogram for idrettsfag gir generell studiekompetanse, og det betyr at du kan søke høgskoler og universitet etter videregående skole.

Hos oss kan du også velge flere kombinasjoner av fordypning i realfag for å kunne oppnå spesiell studiekompetanse.

Ønsker du å kombinere toppidrett hopp med elektrofag, må det søkes gjestelevstatus fra hjemfylket. Ta kontakt med oss på Heimdal videregående skole om du vurderer dette.

Idrettsfag har de samme fellesfagene som de andre studieforberedende utdanningsprogrammene: norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag, religion og etikk, fremmedspråk, geografi og historie.

Som elev og skihopper på Heimdal videregående skole vil du dra god nytte av samarbeidet mellom skolen og Trønderhopp.

Fordelen for dere som starter her, er at vi kan tilby et helhetlig opplegg hvor du under trening får tett oppfølging av de samme trenerne både på dagtid, kveldstid og i helger. Du vil også dra nytte av at du vil være i et hoppteam hvor du hele tiden vil kunne trene med og dra erfaringer av løpere som er eldre og mer erfarne.

Dette samarbeidet har ført til at vi har levert en rekke nye hoppere til landslag gjennom de siste 25 årene.

Dette er hentet fra Heimdal vgs sine sider og du finner mer informasjon her Heimdal VGS

Om du har spørsmål ønsker vi gjerne å høre fra deg!

Våre partnere

Takk til våre partnere som støtter oss på veien til VM i 2025

Skiflygingspartnere

Storbakkepartnere

Normalbakkepartnere

Andre partnere