Her er styret i Trønderhopp.

Oddny Estenstad, styreleder

Arve Vorvik, nestleder

Inger Marie Vaarum Lyngstad, styremedlem

Geir Ole Berdahl, styremedlem

Espen Lund, styremedlem

Jan Fjorden, styremedlem

Tom Christian Lindvåg, 1. varamedlem

Her kommer årsmeldinger Trønderhopp

Våre partnere

Takk til våre partnere som støtter oss på veien til VM i 2025

Skiflygingspartnere

Storbakkepartnere

Normalbakkepartnere

Andre partnere