Her er styret i Trønderhopp.

Oddny Estenstad, styreleder

Tom Christian Lindvåg, nestleder

Espen Bredesen, styremedlem

Arve Vorvik, styremedlem

Inger Marie Vaarum Lyngstad, styremedlem

Bjørn Øyvind Søndmør, styremedlem

Espen Lund, varamedlem

Her kommer årsmeldinger Trønderhopp

Våre partnere

Takk til våre partnere som støtter oss på veien til VM i 2025

Skiflygingspartnere

Storbakkepartnere

Normalbakkepartnere

Andre partnere