Det er med stor glede vi kan presentere vår nye samarbeidspartner frem mot VM 2025 Overvik Utvikling.
For oss i Trønderhopp er dette veldig gledelig og helt avgjørende for å kunne gi våre utøvere det beste sportslige tilbudet frem mot VM. Vi ser hele tiden etter nye og spenende sammarbeidspartnere som kan komme med nye innsyn og bidra til å gjøre trønderhopp enda bedre, her føler vi det har truffet til 20 i stil.

Overvik Utvikling er en bydelsutvikler med fokus området Overvik.
Visjonen om å skape Norges beste bydel ligger til grunn for utviklingen av Overvik, som ligger med utsikt over fjorden på Ranheim- et område som strekker seg fra Presthus til Estenstadmarka.
Her blir det utviklet funksjonelle boliger. Småhusbebyggelse rundt mindre tun og møteplasser skaper et godt bomiljø. En kompakt bebyggelse, urbant og bymessig med mindre bydeler i bydelen. Og selvfølgelig store, grønne områder, attraktive uteområder og trygge veier til alt.
«Gode bydeler legger til rette for at folk skal trives sammen og si hei når de møtes. Gode bydeler begynner med menneskene som bor der. På Overvik har vi de beste forutsetninger for å skape Norges beste bydel. Sammen».
Ved interesse for prosjektet se;
www.overvik.no

Våre partnere

Takk til våre partnere som støtter oss på veien til VM i 2025

Skiflygingspartnere

Storbakkepartnere

Normalbakkepartnere

Andre partnere