Her finner du terminlista for nasjonale og internasjonale renn

Til arrangører og team, fra Skiforbundet

Takk for søknader om å arrangere hopprenn for våre utøvere. Vi har vært, og er fortsatt, i en spesiell situasjon med pandemi og økonomiske utfordringer, og har ikke klart å planlegge som normalt. Derfor har ikke alle renn vi normalt ville hatt i sommer blitt arrangert. Bl.a. ble det ikke Sommerhoppuke, og vi måtte endre NC i Midtstuen til landsrenn. Allikevel har vi fått gjennomført NC på Lillehammer og planlegger nå Plastmesterskap og NC i Trondheim 17.-18. oktober. Invitasjon med program kommer snart ut.

Vi arrangerte også RAW AIR Challenge for landslagene og noen inviterte utøvere i trygge C-19 rammer og med bra oppmerksomhet fra presse og sponsorer. Slik situasjonen er nå kan vi gjennomføre nasjonale hopprenn, og vi planlegger for en tilnærmet normal sesong.

Vi må alle være forberedt på Covid-19 tiltak under arrangementene, og at smittesituasjonen kan føre til at det må gjøres endringer i terminlisten med flytting og/eller avlysning av renn.

Renn markert i grønt er innstilt/tildelt etter søknad ut i fra gjeldende betingelser og retningslinjer som angitt i søknadsprosessen:

Renn markert i gult er pt. av ulike årsaker ikke helt avklart. Se kommentar.

I kommentarfeltet fremkommer også andre renn arrangert i Norge på samme tid; internasjonale (FC/COC/WC) og nasjonale for aldersbestemt (SGV/HL/HT), samt mesterskap. Ber om bekreftelser fra de arrangører som er tildelt renn (grønt), og imøteser fortsatt dialog fremover mtp. løsning for de renn som er markert i gult. Både team og arrangører er velkommen til å komme med tilbakemeldinger på oppsettet slik at vi får en best mulig kalender for sesongen 2020/21.

Målet er at vi kan ha en komplett terminliste å innstille for vedtak under Fagmøtet i hopp som vil bli elektronisk på TEAMS torsdag 22. oktober.

Våre partnere

Takk til våre partnere som støtter oss på veien til VM i 2025

Skiflygingspartnere

Storbakkepartnere

Normalbakkepartnere

Andre partnere